สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ : ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม (รวมบทความวิชาการ ว่าด้วยเรื่องราวของชาวไทยซิกข์) = The Singh of Punjab in Siam Pradesh : Their History, Philosophym, Religion and Socio-Culture Base (A Series of articles, based on stories of Thai Sikhs) /

ผู้แต่ง
อภิรัฐ คำวัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1