การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
ฟาริส โยธาสมุทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1