แกะรอยหยักสมองมองผลกระทบของการพนัน /

ผู้แต่ง
พรจิรา ปริวัชรากุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2