การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีวิจัยสำหรับนักวิจัย /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Corporate Author
ลำลี ทองธิว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370.72 พ975ก 2527
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
369 หน้้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.