ถอดรหัสวัฒนธรรมในผ้าผะเหวดสำนวนผู้ไทและสำนวนลาวอีสาน /

ผู้แต่ง
จารุวรรณ ธรรมวัตร
Corporate Author
อภิภาดี จันทร์แสง, รังสรรค์ นัยพรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มาตา, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1