การมีส่วนร่วมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = A Study of Participation of Kamnun and Village Headmen in Administration of Tambon Administrative Organization in City District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
จักรธร สุริแสง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 จ218ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฏ) 173 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.