ตัวบ่งชี้ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย = Indicators of Learning Community for Personnel Under Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สันติ อุนจะนำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.121 ส579ต 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฉ) 223 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.