ศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา = A Study of the Efficiency in Buddhist Propagation of Dhammayuttika Buddhist Missionaries in the United States of America /

ผู้แต่ง
เพชรพิกุล ณ นคร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 พ873ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ท) 351 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.