ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /

ผู้แต่ง
หยุด แสงอุทัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 20