การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี = People's Political Paricipation : A Case Study of Tambon Pimolrat, Bangbuathong District, Nonthaburi Province /

ผู้แต่ง
มนูญ จันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323 ม175ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฎ) 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.