แรงจูงใจของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = Voter's Incentives Resuling in the Decision of Casting the Ballot for the Head of Tambon Administration Organization, Thawatburi District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
จิรวรรณ สิทธิศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 จ511ร 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ช) 88 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.