ลีลาชีวิต /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส673ล 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(67), 192 หน้า : ภาพประกอบ