การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic Human Resources Management /

ผู้แต่ง
สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : เพ็ญพริ้นติ้ง, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4