อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส763อ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
335 หน้า ภาพประกอบ