ประวัติและงานอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
920.02 ส763ป 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(44), 292 หน้า : ภาพประกอบ