ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 /

Corporate Author
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2559