บทบาทด้านการสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์วัดตำหนัก ตำบลสาลากำเริก อำเภอเสียบเรียบ จังหวัดเสียบเรียบ ประเทศกัมพูชา = Monks' Social Affair Role, Wat Tamnak, Salakamroek Sub-District, Siem Reap District, Siem Reap Province, Cambodia Country /

ผู้แต่ง
พระสุกุล ขนฺติสํวโร (ขุม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558