การศึกษาคติความเชื่อเรื่องการบวชในวัฒนธรรมอีสาน = A Study of the Ideology in Ordination in Isan Culture /

ผู้แต่ง
พระมหาจักรพัฒน์ อมโร (ทองหุ้น)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 จ225ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ญ) 112 หน้า ; 30 ซม.