หลักธรรมคุ้มครองโลกตามความเข้าใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Lokapala-Dhamma According to the Undertanding of the Fourth Interval Students in Wat Raikhingciddhaya School, Raikhing Municipality, Samphran District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระบริพัฒน์ ยสชาโต (แซ่อึ้ง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 บ219ห 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฒ) 109 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.