พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก = His Holoness somdet Phra Nyanasamvara (Suvaddhana mahathera)The supreme Patriarch of Thailand /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 พ345 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
82 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.