การสอนธรรมศึกษาของพระสงฆ์ตามทัศนะของนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = Monk's Dhammastudies Teaching in the View of Poolcharoen Withyakhom School, Students, Bang Chalong Sub-District, Bang Phli District, Samut Prakan Province /

ผู้แต่ง
ขรินทร์ทิพย์ ม่วงทวี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ข245ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ท) 194 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.