วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = Political Science and Public Administratin Journal /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559