วารสารการจัดการและการพัฒนา = Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์, 2559