เจตจำนงเสรีตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = Free Will on Theravada Buddhist Philosophy : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
แม่ชีจอมจันท์ ลิ้มเศรษฐกานต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 จ197จ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฏ) 175 หน้า ; 30 ซม.