วารสารมหาจุฬาวิชาการ = Journal of Mahachula Academic /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ม226ว 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
267 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.