การดำเนินชีวิตตามหลักขันติในทัศนะของประชาชนตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา = Life Living According to Khantiprinciple in the View of People Phu Luang Sub-District, Pak Thog Chai District, Nakhon Ratchasima Province /

ผู้แต่ง
สมใจ ผิวงาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส237ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ต) 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.