การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Suffering in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม สญฺญโต (ลักษณะวิลาศ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก783ก 2532
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 134 หน้า ; 30 ซม.