รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องในอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร /

ผู้แต่ง
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1