วารสารบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Journal of Management Science Ubon Ratchathani University JMS-UBU/

Corporate Author
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557