วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี = TNI Jounal of Engineering and Technology /

Corporate Author
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2559