การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Corporate Author
ฉันทนา จันทร์บรรจง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.0152 ส691ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
144 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ