การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องมิตรในหลักคำสอนพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Friend in Buddhist Teaching /

ผู้แต่ง
พระเอกสิทธิ มหาปญฺโญ (สารีสิงห์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 อ885ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฌ) 141 หน้า ; 30 ซม.