ข้อคิดเพื่อการศึกษา /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30137 พ335ข 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
(ก-ข) 74 หน้า ; 21 ซม.