ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = A Proposed Policy for Being a Strong ASEAN Community for Basic Education Schools Under Office of the Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.593 อ226ข 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 243 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.