ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมสู่ขวัญข้าว อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา = A Study of Buddhist Ethics Existrd in Su Khwan Khao, Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province /

ผู้แต่ง
พระครูถาวรธรรมนิวิฐ ถาวธมฺโม (ทองสุกนอก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ถ331ศ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 116 หน้า ; 30 ซม.