พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายในพระพุทธศาสนาของชุมชนวัดดีดวด แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร = The Buddhist Funeral Ceremony of Wat Deeduad Community, Wat Thaphra Sub-District, Bangkokyai District, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระปลัดมานิตย์ จิรมโน (เชี่ยวชาญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31388 ม453พ 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ถ) 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.