วารสารวิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = EAU Heritage Journal Social Science and Humanities /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2559