การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดปริวาสกรรมของวัดสร่างโศก ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี = People's Participation in Parivasakamma Arrangement of Wat Sangsoke, Sangsoke Sub-District, Banmo District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ สํวโร/ยืนสุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.368 ส731ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฐ) 173 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.