เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมหาภาค = Tourism : Economy-Wide Perspectives /

ผู้แต่ง
อนันต์ วัฒนกุลจรัส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1