สัปปะรดสดตัดแต่งพร้อมบริโภค = Ready - to - Eat Fresh - Cut Pineapple /

ผู้แต่ง
นิอร โฉมศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ลำปาง : ศิลปการพิมพ์, 2559