พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ /

ผู้แต่ง
เสฐียร พันธรังษี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6