พระมงกุฎเกล้าฯ และเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ /

ผู้แต่ง
เสฐียร พันธรังษี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 ส893พ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
(32) 224 หน้า ; 21 ซม.