ที่สุดของคำศัพท์ = The Guinness Book of Words /

ผู้แต่ง
แมนเซอร์, มาร์ติน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
423.1 ม872ท 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
240 หน้า ; 24 ซม.