วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม = Journal of Industrial Education /

Corporate Author
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ส181ว 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559
Physical description
209 หน้า : ภาพประกอบ ;ตาราง 27 ซม.