โพชฌงค์ : พุทธวิถีเสริมสุขภาพ = Bojjhanga : The Buddhist Way of Enhancing Health /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301613 พ335พ 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2559
Physical description
30 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.