บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย = An Integration of Buddhadhamma in Duty Performance of Thai Lawyers /

ผู้แต่ง
ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 173.3 ป473บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 264 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.