โรคกรรมในจูฬกัมมวิภังคสูตร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = Kammic Diseases in Culakammavibhanga Sutta : An Analutical Study /

ผู้แต่ง
อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 อ358ร 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ซ) 86 หน้า ; 30 ซม.