พระพุทธเจ้าในฐานะนายแพทย์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Buddha as a Doctor : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
อรอุมา เลาหพิบูลย์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3092 อ838พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฌ) 75 หน้า ; 30 ซม.