จากเจ้าพระยา สู่คงคาแดนภารตะ /

ผู้แต่ง
โสภนา ศรีจำปา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1