กฎหมายไทย : เล่ม 48 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน = Thai Law /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
348.593 ส691ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ข), 550 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.