กฎหมายไทย : เล่ม 54 นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ = Thai Law /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
348.593 ส691ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(จ), 519 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.